0045 26804587 henrik@zoomedia.dk

Mikael Rothstein er magt.art. og Ph.d. i religionshistorie. Han er ansat som lektor i sammenlignende religionshistorie ved Syddansk Universitet, og professor ved Vytautas Magnus Universitetet i Litauen. Han har arbejdet med mange dele af religionshistorien, men har i de seneste ti år specialiseret sig i forholdet mellem religion og natur. Han har rejst i store dele af verden, og kan derfor fortælle om tingene på baggrund af egne oplevelser såvel som hele den akademiske bagage.

Religion blandt de sidste jæger-samlere på Borneo
I disse år bliver de sidste af regnskovens nomader bofaste. dermed ophører menneskehedens ældste kulturform. Vi har levet som jæger-samlere i umindelige tider, men nu er det slut. Dermed er det også sidste udkald for en religionsform som nærmest vokser ud af skoven. Alt i skovfolkets religion relaterer til skoven, og derfor kan deres forestillinger og ritualer kun forstås i nær forbindelse med skoven som biologisk sted. I foredraget hører vi om disse forbindelser i en verden befolket af mennesker, dyr, ånder og de døde.

 

Fugle, mennesker og religion
Mange steder i verden spille fugle en afgørende rolle i menneskers religiøse forestillinger og adfærd. Fugle kan være guder eller ånder, de kan bære varsler, de kan formidle kontakt til de højere magter og de kan repræsentere døden. Derfor er opmærksomheden på fugle stor i mange kulturer, og fugle er derfor en oplagt, men måske lidt overraskende, udgangspunkt for en nøjere forståelse af mennesker og deres samfund. I foredraget kommer vi vidt omkring, fra oldtidens Rom til Amazonas i nutiden. Overalt er fugle og fjer på spil som afgørende elementer i myter, ritualer og kosmologier.

Religion, dyr og natur
Dyr spiller en rolle i alle religioner, ofte en altafgørende rolle. Af og til fungerer dyr som symbol på guder, andre gange er de manifestationer af guder og ånder. Dyr indgår i ritualer, de spiller en stor rolle
i myter, mange kultgenstande er lavet af materialer fra dyr og i mange kulturer er grænserne mellem mennesker og dyr flydende. Foredraget gennemgår en lang række eksempler fra religioner i fortid og nutid, fra de mere kendte som islam og kristendom, til religion
blandt jæger-samlere i jordens fjerneste afkroge. Vi skal høre om hvordan biologi og kultur forenes, hvordan regnskoven liv smelter sammen med den religiøse fantasi, hvordan storbymennesker bruger dyr i deres religiøse forestillinger, og om hvordan religiøs
adfærd kan forstås som en del af en økologisk helhed – eller som en faktor i nedbrydelsen af klima og miljø.